Kupní cena je vždy splatná kupujícím na svěřenecký účet notáře (Treuhadkonto), kde jsou peníze deponovány a uvolněny ve prospěch prodávajícího v momentě sjednaném v kupní smlouvě, zpravidla po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti, poplatek za registraci do katastru nemovitostí a notářské poplatky jsou také splatné přímo u notáře.

Obecně lze konstatovat, že kupující nemovitosti v Rakousku musí počítat s vedlejšími náklady ve výši 10–12 % z kupní ceny, neboť je pravidlem, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí vždy kupující. Tyto standardní rakouské poplatky jsou stejné pro občana Rakouska i pro kteréhokoliv občana ze států EU.

Jednorázové poplatky a daně hrazené kupujícím v souvislosti s pořízením nemovitosti v Rakousku (v % z kupní ceny):

  • Daň z převodu nemovitosti3,5 %
  • Registrace do katastru nemovitostí1 %
  • Notářské poplatkycca 2 % (+DPH)
  • Realitní provize3 % (+DPH)
  • Další náklady (ověření podpisů apod.)cca 300 €Více o daních

U platby s využitím hypotečního úvěru se přidávají další náklady

  • Poplatek za vklad zástavního práva1,2 %

Poplatek za sjednání úvěru0,8 %

Zajištění hypotečního úvěru v Rakousku

  • Hypoteční trh v Rakousku je velmi podobný našemu. Rakouská hypotéka je však více uzpůsobená zákazníkům na míru. Vliv na hypotéku tak mají nejen příjmy žadatele, ale také lokalita, délka úvěru a řada dalších kritérií. V Rakousku také neexistují standardizované produkty jako u nás. Rakušané kontaktují vybranou banku a s tou se přímo domlouvají, jak bude jejich hypotéka ve výsledku vypadat.Jednoduše však můžeme říci, že převládají hypotéky s fixovanou úrokovou sazbou (stejně jako u nás), hypotéky s variabilní (plovoucí) úrokovou sazbou a úvěr ze stavebního spoření.