Existuje v Rakousku obdoba společenství vlastníků?

  • Existuje, vlastníci bytů se na rozhodování o správě domu podílejí podle svých podílů stanovených stejným způsobem jako v České republice, správu domu vykonává vlastníky pověřená firma.