Proces koupě nemovitosti v Rakousku je obdobný tomu našemu. V momentě, kdy si vyberete vhodnou nemovitost ke koupi, realitní poradce ve spolupráci s notářem Vám připraví podklady o dané nemovitosti a připraví návrh smlouvy. Je poměrně běžné, že ještě před podpisem kupní smlouvy je podepisována tzv. nabídka ke koupi, kdy se obě strany – kupující a prodávající zavazují realizovat převod vlastnictví do určitého termínu. Vlastní kupní smlouva je podepisována na místě u notáře. Návrh na zápis vlastníka do katastru nemovitostí je podáván po podpisu smlouvy a vklad je proveden již do cca 2–4 týdnů od podání návrhu.

Budoucí kupující musí při realizaci koupě nemovitosti počítat s jednorázovými daněmi a poplatky, které s koupí souvisí. Na rozdíl od České republiky, je v Rakousku plátcem daně z převodu nemovitosti kupující. Tato daň činí 3,5 % z kupní ceny nemovitosti (bez ceny vnitřního vybavení). Kupující dále platí výlohy na zápis vlastníka do katastru ve výši 1 % z kupní ceny. Notář si naúčtuje za své služby cca 2 % (plus DPH) z kupní ceny. Role notáře je v Rakousku nezastupitelná, notář připravuje kupní smlouvu a ručí za dodržení náležitostí převodu vlastnictví. Platba kupní ceny probíhá také přes účet notáře.